DNV
POINT, Point d.o.o, Gospodarska 12, 10255 Stupnik, tel: 01/6530 999, fax: 01 / 6530 990 , e-mail: point@point.hr

Novi programski proizvodi za poslovne izvještaje
letak


e-Reports

e-ManagerPoint je za vrijeme planetarnog lock downa, radio i uspješno razvio novi programski modul za poslovne izvještaje, koji već i onako najkompletniji poslovni informacijski sustav u svojoj klasi, čini još potpunijim.

Modulima je moguće pristupiti bilo gdje i sa bilo kojeg uređaja. Izvještaji se generiraju u realnom vremenu, savršeno jednostavni i razumljivi i uvijek su odličan saveznik iz džepa, bilo da se radi o pregovorima, prodaji ili prezentaciji.

Početkom 2021. godine Point d.o.o. kreće na tržište sa nizom novih programskih proizvoda. Svi proizvodi potpuno su kompatibilni sa postojećom Point2000 bazom. Proizvodi su rađeni u novim Oracle-ovim JAVA alatima, imaju moderan

dizajn i potpuno su WEB orijentirani. Neovisni o opremi kojom raspolažete i možete ravnopravno koristiti laptop, tablet ili pametni telefon. Dovoljno je da na uređaju imate neki web-preglednik i vezu sa internetom.

Programski proizvodi služe za unos nekih podataka u bazu, ili za pregled svih podataka koji postoje u bazi Point2000. Svi pregledi generiraju se u realnom vremenu, brzi su, jasni i pregledni i omogućuju vam stalni uvid u svoje podatke neovisno o tome gdje se nalazite i kojom opremom raspolažete.

Sve preglede koje dobijete na ekranu, možete u realnom vremenu uređivati (filtrirati i sortirati podatke u stupcima), možete ih odmah pogledati u Microsoft Office Excel-u ili ispisati na štampaču.


e-Reports

e-Reports daje niz korisnih pregleda iz baze Point2000 i namijenjen je svim strukturama koje trebaju pristup podacima. Svi podaci mogu se gledati na ekranu, direktno pregledavati u Microsoft Office Excel-u ili ispisati na štampaču.

Trenutno su obuhvaćeni sljedeći pregledi:

Opći pregledi

Stanje poslovnog partnera

Kartica poslovnog partnera

Otvoreni računi

Najveći dužnici i vjerovnici

Očekivani tok novca

Knjiga Likvidature

Otpremnice kupcima

Nefakturirane otpremnice

Fakture kupcima

Narudžbe dobavljačima

Narudžbe kupaca

Zaliha skladišta

Zaliha artikla po skladištima

Kartica artikla

Pregledi prodaje

Rang-liste prodaje

Prodaja po mjesecima

Prodaja po kupcima i primateljima

Prodaja po komercijalistima i regijama

Prodaja po dodatnim analitikama

Prodaja po artiklima i identima

Prodaja po skladištima i vrstama robe

Pregledi nabave

Nabava po mjesecima

Nabava po dobavljačima i djelatnostima

Nabava po komercijalistima i regijama

Nabava po dodatnim analitikama

Nabava po artiklima i identima

Nabava po skladištima i vrstama robe


e-Manager

e-Manager daje niz korisnih pregleda iz baze Point2000 i namijenjen je managerima i drugim rukovodnim strukturama koje trebaju detaljniji uvid u podatke i u suštini nadograđuju se na podatke koje daje e-Reports. Većini pregleda dodani izvještaji u obliku raznih grafova, a kao i u e-Reports-u, svi podaci mogu se gledati na ekranu, direktno pregledavati u Microsoft Office Excel-u ili ispisati na štampaču.

Trenutno je obuhvaćeno sljedeće ažuriranje podataka i pregledi:

Ažuriranje podataka

Ažuriranje stanja pozicija

Ažuriranje broja zaposlenika

Pregledi

Stanje glavne knjige

Skraćena Bilanca stanja

Struktura Aktive i Pasive

Skraćeni Račun dobiti i gubitka

Stanje prihoda i rashoda

Trend prihoda i rashoda

Pregled novčanih tokova

Očekivani tok novca

Pregled pozicija

Trend kretanja pozicije

Pokazatelji učinkovitosti

Amortiziranost trajnih sredstava

Standardni izvještaji

Račun dobiti i gubitka

Bilanca stanja

Vlastiti izvještaji

Stanje po mjesecima

Stanje po kvartalima

Planirano i ostvareno za godinu

 

 

provjereno dobar

je snažan INTEGRALNI POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAV, dizajniran tako da Vaše cjelokupno poslovanje učini efikasnim.
Njegova izuzetna pouzdanost ima tri oslonca: vrhunska softverska tehnologija (troslojna Oracle arhitektura), veliko iskustvo razvojnog tima i velika baza postojećih korisnika koja u suradnji sa razvojnim timom potiče neprekidno usavršavanje sustava .

IDEALAN ZA VAŠE POSLOVANJE


Sustav obiluje mnoštvom funkcija i mogućnosti koje su neophodne velikim tvrtkama, ali je njihovo korištenje toliko jednostavno da je upotreba sustava moguća u svim tvrtkama bez obzira na veličinu i vrstu djelatnosti.

 

U izradu sustava ugrađeno je dugogodišnje iskustvo u dizajniranju integralnih informacijskih sustava, a korišteni alati i baze podataka garantiraju brz i efikasan rad sa velikim količinama podataka, te maksimalnu moguću raspoloživost i sigurnost podataka.

PODRUČJE PRIMJENE

je modularan programski proizvod s velikim mogućnostima parametriziranja. Izborom odgovarajućih modula, te postavljanjem parametara sustav moguće je koristiti u gotovo svim granama djelatnosti:
Industrija, Trgovina (veleprodaja i maloprodaja), Graditeljstvo, Promet, Ugostiteljstvo, Bankarstvo, Državne ustanove...


 
Point2000 za male korisnike u oblaku!

Kako znatan broj malih korisnika nije bio u mogućnosti nabaviti najsnažnije poslovno rješenje na tržištu -  . POINT je za njih predvidio rješenje rada u oblaku (cloud computing) - rad preko Interneta na serveru POINT-a bez kupovine opreme i programa, uz plaćanje samo mjesečne usluge.

 

Sa nama radite u oblaku!

Nova verzija rješenja za male korisnike koristi se preko web sučelja, te je potpuno neovisna o računalu.

 

Za ovakav način rada dovoljno je računalo i internet veza. Za sve ostalo brinemo mi!

 
Novi Modul - Projekti i Ugovori

PROJEKTI I UGOVORI je modul koji omogućuje unos i praćenje podataka koji se odnose na Projekte i ugovore (npr. Javne nabave).


Osnovni nositelj podataka je ugovor koji se može odnositi na prodaju ili na nabavu. Pojedinom projektu moguće je dodijeliti jedan ili više ugovora. Isti projekt može objedinjavati ugovore i prodaje i nabave.


Svakom projektu dodjeljuje se njegova šifra, naziv i kratak opis projekta. U sustavu Point2000 moguće je evidentirati događaje koji se odnose na neki projekt. Događaji koji nastaju u samom sustavu Point2000 u popisnu listu događaja generiraju se automatski, a događaje koji nisu nastali u sustavu Point2000 (razni sastanci, dopisi, dogovori...) moguće je ručno unijeti.


Kada se radi o ugovorima nabave (posebno javne nabave) stavke iz ugovora povezuju se sa CPV oznakama i pozicijama iz modula Point2000 - Menadžersko izvješćivanje, čime je omogućeno formiranje planova nabave, kao i praćenje izvršenja planova.


Kod prijema robe u modulu Robno - materijalno poslovanje unosi se broj ugovora po kojem je ta roba ugovorena, te se automatski vodi evidencija stanja ugovora (ugovoreno, isporučeno, ostalo za isporuku). Kod prodajnih ugovora također se na sličan način prati otprema robe i usluga po ugovoru.


Osim stavki ugovora, za prodajne ugovore moguće je pratiti i stavke raznih troškova koji se odnose na ugovor, a nisu stavke ugovora.

Izvješćivanje u ovom modulu moguće je na nivou PROJEKTA, ili na nivou pojedinog UGOVORA, naravno uključujući i sve standardne analitike koje su prisutne u sustavu Point2000 (Org. jedinice, Mjesta troška, Objekte...)

VIŠE...

 

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics